Skip to main content

Wat is
ergotherapie ?

Ergotherapeuten stellen mensen in staat de dagelijkse dingen in de eigen omgeving te doen.

Omdat u door een beroerte moeilijk kunt lopen. Of omdat u uw werk niet meer kunt volhouden. Of omdat uw ouders verschijnselen van dementie vertonen. Of omdat uw kind zich anders ontwikkelt. Of omdat uw collega langzaam dreigt te verpieteren in zijn rolstoel. Of omdat u regelmatig omvalt, waardoor u niet meer zelfstandig kan wonen. Of… Het zijn misschien geen optimistische onderwerpen, maar ze zijn wel realistisch. Ze komen overal, en vaak onverwacht, voor. Gelukkig valt aan de meeste van deze situaties veel te verbeteren. Maar dan wel samen met u. Er kunnen dan resultaten bereikt worden die tot een zeker optimisme leiden. Ergotherapeuten zijn, samen met andere zorgaanbieders, in staat om daadwerkelijk te helpen. Vaak in moeilijke, zorgelijke situaties. Maar nooit in uitzichtloze situaties, want dat begrip komt in de woordenschat van ergotherapeuten niet voor.

Ergotherapie richt zich vooral op uw dagelijks handelen. Wanneer activiteiten die eigenlijk automatisch behoren te gaan, voor u plotseling of geleidelijk lastig zijn. Of veel inspanningen kosten. Zoals bij het aankleden, eten, boodschappen doen, telefoneren, opstaan, fietsen, autorijden, (huishoudelijk) werk of hobby’s. Allemaal handelingen die eigenlijk heel "normaal" zijn of zouden moeten zijn. En die door ergotherapie weer makkelijker mogelijk worden.

Ergotherapie behandelt en adviseert u in het omgaan met lichamelijke of psychische beperkingen en hindernissen. Daardoor leert u weer zelfstandig dagelijkse handelingen te doen. Ergotherapie zorgt dat u beter kunt meedoen in de samenleving. Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die door lichamelijke en/of psychische klachten bepaalde dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren en deze situatie wil verbeteren.

Bron: www.ergotherapienederland.nl

Ergotherapie

De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.

Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega’s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Maak een
afspraak

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer.

Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.