Skip to main content

Wat is
Oefentherapie

Wat is
Oefentherapie

het teweegbrengen van spiercontracties en bewegingen van het lichaam
Oefentherapie

om zo het functioneren van een persoon te verbeteren zodat deze de activiteiten van het dagelijkse leven kan (blijven) uitvoeren.

Oefentherapie bestaat uit gerichte mobiliserende, stabiliserende, spierversterkende oefeningen en oefeningen en advies gericht op houdingscorrectie en het verbeteren van bewegingsgewoonten.

Hoewel de fysiotherapeut ook oefeningen geeft, en dit oefentherapie noemt, wordt bij fysiotherapie gebruikgemaakt van andere technieken en hulpmiddelen zoals massage, ultrageluid, tractie e.d. en wordt de oefentherapie vaak met behulp van fitnessapparatuur gegeven.

Hierin schuilt een wezenlijk verschil met de benadering door oefentherapeuten (Mensendieck en Cesar). Deze therapieën zijn een doe-het-zelf therapie bij uitstek waarbij in principe geen andere hulpmiddelen of apparaten nodig zijn.

Het grote verschil met de fysiotherapie is dat oefentherapie er op gericht is om inzicht te verkrijgen in de bewegingsklachten. Zodat door middel van een ander bewegingsgedrag, nieuwe of terugkerende klachten in de toekomst kunnen worden voorkomen. Dus naast het verhelpen van de klachten aan het bewegingsapparaat gaat er ook een preventieve werking vanuit de oefentherapie.

Oefentherapie heeft bij veel aandoeningen aan spieren, gewrichten en zenuwen een positief effect blijkt uit onderzoek van de Gezondheidsraad.


Oefentherapie

De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.

Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega’s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Maak een
afspraak

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer.

Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.